Skip to main content

Προστασία από την πυρκαγιά – Χωρίς την χρήση νερού ή χημικών

Σε κάποιους χώρους, τα παραδοσιακά συστήματα καταιονισμού με νερό δεν είναι η ενδεδειγμένη επιλογή πυροπροστασίας. Πιθανό να υπάρχει εξοπλισμός ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά ή ακόμη και να καταστραφούν τελείως από τη χρήση του νερού ως κατασβεστικού μέσου. Σε χώρους με υψηλό κίνδυνο, το νερό πιθανό να μην αποτελεί αποτελεσματική λύση στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα σύστημα Inergen μπορεί να αποτελεί τη σωστή επιλογή.

INERGEN

Ασφαλές για τους ανθρώπους, αποτελεσματικό στην προστασία από την πυρκαγιά για περιουσιακά στοιχεία και κτίρια – χωρίς την χρήση νερού ή χημικών.

Πως λειτουργεί το INERGEN

Η αρχή πυρόσβεσης που χρησιμοποιείται από το INERGEN® ονομάζεται “μετατόπιση” του οξυγόνου.

Ο σκοπός της είναι να μειώσει το επίπεδο του οξυγόνου στην προστατευόμενη περιοχή, έτσι ώστε η φωτιά να μην μπορεί να «αναπνεύσει».

Το Inergen αποτελείται αποκλειστικά από αέρια που υπάρχουν ως φυσικά στοιχεία στην ατμόσφαιρα και είναι πλήρως ασφαλές για τον άνθρωπο.

Δείτε το video

Πρόσθετες Πληροφορίες:

To Inergen – επίσης γνωστό ως IG541 – αποτελείται από αέρια, που υπάρχουν φυσικά στην ατμόσφαιρα (άζωτο 52%, άργον 40% και διοξείδιο του άνθρακα 8%). Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία επίδραση στο περιβάλλον όταν ενεργοποιείται ένα σύστημα. Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Αυτά τα συστατικά έχουν μηδενική συμβολή στον φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν έχουν καμία επίδραση στο στρώμα του όζοντος.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το σύστημα Inergen ενεργοποιείται αυτόματα και συνήθως σβήνει την πυρκαγιά εντός 40 δευτερολέπτων ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την επανάφλεξη. Η πυρκαγιά καταπολεμάται με το Inergen, χαμηλώνοντας το επίπεδο οξυγόνου στην προστατευόμενη περιοχή από το 20,9% σε περίπου 12-15%. Το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου περιορίζει την φωτιά, πριν αυτή εξελιχθεί. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε δυσάρεστες επιπτώσεις στο κτίριο, το εσωτερικό, την αποθήκη, τα δεδομένα, τον εξοπλισμό κ.α. Είναι εντελώς μοναδικό.

Είναι απολύτως ασφαλές για τους ανθρώπους να παραμείνουν σε ένα δωμάτιο όπου είναι ενεργοποιημένο το σύστημα Inergen. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως αναπνέει λίγο πιο βαθιά από ότι συνήθως. Αυτό συμβαίνει, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται τον ίδιο όγκο οξυγόνου όπως πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα και το επίπεδο οξυγόνου έχει μειωθεί. Αυτό συμβαίνει αυτόματα.


Να, γιατί πρέπει να επιλέξουμε το Inergen

  • Σβήνει γρήγορα την πυρκαγιά – συνήθως εντός 40 δευτερολέπτων.
  • Σβήνει πλήρως την πυρκαγιά – χωρίς μεταγενέστερη επανάφλεξη.
  • Είναι απολύτως Ασφαλές για τον άνθρωπο και τον εξοπλισμό.
  • Αποτρέπει δευτερεύουσες ζημιές.

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Μη- τοξική πυροπροστασία για τα πολύτιμα αγαθά και τα κτίρια - χωρίς επιπτώσεις από νερό και χημικά.

Είτε χρειάζεστε προστασία από την φωτιά για δεδομένα, αρχεία, αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες, διατηρητέα κτίρια, μουσεία, επαγγελματικά είδη, ψυκτικούς θαλάμους, γραμμές παραγωγής, μηχανοστάσια, οίκους ευγηρίας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο – είτε στην ξηρά είτε στην θάλασσα, τότε το Inergen είναι η βέλτιστη λύση για την προστασία των πολύτιμων αγαθών και του προσωπικού.

5 βέλτιστοι λόγοι για να επιλέξετε την λύση πυρόσβεσης Inergen®

1. Καμία επίπτωση στον εξοπλισμό

Το Inergen σβήνει την φωτιά με την μείωση επιπέδου του οξυγόνου στην προστατευόμενη περιοχή από το 20,9% σε περίπου 12-15%. Το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου καταπνίγει τη φωτιά πριν αυτή εξελιχθεί. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε τυχόν ζημιές και επιπτώσεις στο κτίριο, το εσωτερικό, τον εξοπλισμό, τα δεδομένα. κλπ. Είναι μοναδικό.

2. Καμία επίπτωση στον άνθρωπο

Είναι απολύτως ακίνδυνο για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν στο δωμάτιο, που έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα Inergen. Μπορεί να παρατηρηθεί πως αναπνέουμε λίγο πιο βαθιά από ότι συνήθως. Αυτό συμβαίνει, διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται τον ίδιο όγκο οξυγόνο όπως πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα και το επίπεδο οξυγόνου έχει μειωθεί. Αυτό συμβαίνει αυτόματα, και πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν κάποια διαφορά.

3. Βιώσιμη λύση – αβλαβές για το περιβάλλον

To Inergen – επίσης γνωστό ως IG541 – αποτελείται από αέρια, που υπάρχουν φυσικά στην ατμόσφαιρα (άζωτο 52%, άργον 40% και διοξείδιο του άνθρακα 8%). Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία επίδραση στο περιβάλλον όταν ενεργοποιείται ένα σύστημα. Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Αυτά τα συστατικά έχουν μηδενική συμβολή στον φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν έχουν καμία επίδραση στο στρώμα του όζοντος.
Αυτό το ονομάζουμε βιώσιμη λύση.

4. Καμία απώλεια

Αν προκύψει πυρκαγιά, το σύστημα Inergen ενεργοποιείται αυτόματα και συνήθως σβήνει την πυρκαγιά εντός 40 δευτερολέπτων ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την επανάφλεξη. Έπειτα, προτείνουμε να αερίσετε το αντίστοιχο δωμάτιο – και όταν γίνει αυτό, μπορείτε να συνεχίσετε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

5. Η πιο γρήγορη λύση

Ένα σύστημα Inergen από την Fire Eater ελέγχεται σε όλα τα κινούμενα μέρη μετά την εγκατάσταση. Ένας ειδικά αναπτυγμένος εξοπλισμός μέτρησης καθιστά επίσης δυνατό τον τακτικό έλεγχο της λειτουργίας, και καταγράφει την αξιοπιστία του συστήματος. Αυτό αποτελεί την εγγύηση σας για μια λύση πυρόσβεσης – που θα είναι σε ετοιμότητα να λειτουργήσει κάθε φορά που θα χρειαστεί.

Δύο διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας και την κατάσταση

  • Stand Alone – ένα αυτόνομο σύστημα
  • SV22 – ένα πολυζωνικό σύστημα

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Stand Alone – ένα αυτόνομο σύστημα
Ένα Stand Alone σύστημα είναι μια λύση προστασία από πυρκαγιά με Inergen που προστατεύει μία ζώνη/δωμάτιο με συστοιχία Φιαλών.

Επιλέξτε Stand Alone για την προστασία από πυρκαγιά ενός χώρου.
Πρέπει να επιλέξετε μία Stand Alone λύση όταν χρειάζεστε προστασία από πυρκαγιά για ένα χώρο ή αν επιθυμείτε ένα ξεχωριστό σύστημα για κάθε χώρο. Αν έχετε μία Stand Alone λύση, και η πυρκαγιά λάβει μέρος σε 2 χώρους ταυτόχρονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Stand Alone λύση για να προστατεύσετε και τους δύο χώρους ξεχωριστά, κάθε ένας με το δικό της Stand Alone σύστημα.

SV22 – ένα πολυζωνικό σύστημα
SV22 system, είναι μία λύση προστασία από πυρκαγιά, με την ίδια συστοιχία Φιαλών, όπου προστατεύονται πολλές ζώνες/χώρους.

Επιλέξτε SV22 για προστασία από πυρκαγιά πολλών χώρων.
Σε ένα SV22 σύστημα, υπολογίζεται το πλήθος των Φιαλών που απαιτούνται για την προστασία του μεγαλύτερου χώρου. Αυτό σημαίνει ότι αν επιθυμείτε, για παράδειγμα, την προστασία 3 χώρων, όπου ο μεγαλύτερος πρέπει να αποτελείται από 30 Φιάλες, ο επόμενος 20 Φιάλες και ο τελευταίος 10, τότε δημιουργούμε ένα σύστημα από 30 φιάλες που μπορεί να προστατεύσει έναν από τους 3 χώρους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Δεν μπορείτε να προστατεύσετε και τους 3 χώρους ταυτόχρονα. Το πλεονέκτημα ενός συστήματος SV, είναι ότι στην αναφερόμενη περίπτωσή εξοικονομείτε 30 φιάλες σε σύγκριση με την Stand Alone λύση. Αυτό την καθιστά, ως μία πιο οικονομική λύση.