Αρχική Προμηθευτές Επικοινωνία

ΑρχικήΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Η ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. επενδύει στο προσωπικό της με συνεχή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας όσο και σε θέματα νέας τεχνολογίας, τεχνικών σεμιναρίων, μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας. Διαθέτουμε Διπλωματούχους Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους έτοιμους να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους.
 
 
 
 Η μελέτη και ο σχεδιασμός γίνεται από επαγγελματίους μηχανικούς της ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. με τους οποίους αποφασίζετε από κοινού το  τελικό Σύστημα που θα τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες του χώρου.
  
 
 Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται βάση των τεχνικών προδιαγραφών, τα πρότυπα, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, καθώς και σύμφωνα  με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό, λειτουργικό και ασφαλές έργο, παραδοτέο εντός των  καθορισμένων και εγγυημένων προθεσμιών.
 
 
 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Στο πέρας της εγκατάστασης, οι τελικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου Συστήματος γίνονται από τεχνικούς της εταιρείας, σύμφωνα με τεκμηριωμένες οδηγίες, παρουσία του πελάτη ο οποίος θα παραλάβει το Σύστημα Ασφαλείας σε πλήρη λειτουργία και θα εκπαιδευτεί στο χειρισμό του.
 
Παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση καθώς και διευκρινίσεις - πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εγκατεστημένου Συστήματος. Η εκπαίδευση είναι τόσο θεωρητική όσο και πρακτική επί του Συστήματος στα άτομα που θα το χειρίζονται. Η εκπαίδευση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια, οδηγίες λειτουργίας και ότι άλλο απαιτείται για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χρήση του Συστήματος.
 
 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 
Παρέχουμε Εγγύηση καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου Συστήματος καθώς επίσης και κάλυψη σε ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10) έτη και πλέον.
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
Για την καλύτερη εξυπηρετησή σας, τεχνικός υπηρεσίας είναι στην διαθεσή σας πέρα από τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για να σας παρέχει οποιαδήποτε Τεχνική Υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο.  
 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος, με την προϋπόθεση ότι το εγκατεστημένο σύστημα θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας δύναται να αναλάβει την συντήρηση του εγκατεστημένου συστήματος και να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία αυτού, βάσει συμφωνητικού συντήρησης (προληπτική συντήρηση και ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις).
  •