Αρχική Προμηθευτές Επικοινωνία

ΑρχικήΠρομηθευτές

Προμηθευτές

Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που αγοράζει συμμορφώνονται με καθορισμένες απαιτήσεις για τις αγορές. Οι προμηθευτές επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να προμηθεύουν προϊόντα σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις της εταιρείας, να πληρούν αποδεκτά εμπορικά κριτήρια (συνέπεια, αξιοπιστία, τιμή κ.λ.π), να εναρμονίζονται με ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θέτει η εταιρεία για την διασφάλιση της καλής και σταθερής ποιότητας.