Αρχική Προμηθευτές Επικοινωνία

ΑρχικήΕΤΑΙΡΕΙΑΠολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινείται η εταιρεία είναι η Διασφάλιση Ποιότητας για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Η FOTELLIS SECURITY διαρκώς εφαρμόζει και ακολουθεί την ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει υλικά και υπηρεσίες που να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της. Πρωταρχικό κριτήριο για την εταιρία είναι η αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων της.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
Στην ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και συντηρούμε ολοκληρωμένα Συστήματα Ασφαλείας, χρησιμοποιώντας υλικά υψηλών προδιαγραφών με συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεχής υποστήριξη των πελατών μας σε θέματα ασφαλείας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα στην οποία επικεντρώνουμε το σύνολο των προσπαθειών μας.
 
Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.
 
Για να επιτύχουμε τα παραπάνω, 
  • Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 , το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • Παρέχουμε επαρκείς πόρους για την διαχείριση της Ποιότητας: τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Διαδικασιών του Συστήματός μας. Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού και προϊόντος και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχομένων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.