Αρχική Προμηθευτές Επικοινωνία

ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕιδικές ΕφαρμογέςΓενικά

Γενικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ολοκληρωμένα Συστήματα Περιμετρικής κάλυψης σε χώρους υψηλών απαιτήσεων, με αισθητήρια καλώδια, ανιχνευτές εξωτερικού χώρου και δέσμες υπερύθρων. Καλύπτει κάθε απόπειρα εισβολής στη περίμετρο από οποιοδήποτε που είτε σκαρφαλώνει είτε κόβει το φράκτη είτε σκάβει κάτω από αυτόν. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διυλιστήρια Πετρελαίου, Στρατιωτικές Μονάδες Πολεμικού Υλικού, Αποθήκες Υψηλού Κινδύνου, Αεροδρόμια, Βιομηχανίες, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κλπ.
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) για επιτήρηση σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού με χρήση σταθερών και κινούμενων εικονοληπτών. Δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας των προστατευόμενων χώρων, τοπικά ή και απομακρυσμένα.
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
 
Συστήματα Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης και Ανίχνευσης Αερίων με υλικά ειδικών προδιαγραφών για χώρους υψηλού κινδύνου.
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ACCESS CONTROL ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) πεζών και οχημάτων με πολλαπλά σημεία εποπτείας και δυνατότητα χρήσης ειδικών καμερών για ανάγνωση και χρήση δεδομένων πινακίδων οχημάτων.
 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
 
Ειδικός εξοπλισμός για μεταφορά δεδομένων, εικόνας, ήχου μέσω οπτικής ίνας για τις ειδικές περιπτώσεις που οι μεγάλες αποστάσεις καθιστούν απαγορευτική τη χρήση των συνήθη καλωδίων.
 
Όλα τα ανωτέρω συστήματα δύναται να ενοποιηθούν και να επιτηρηθούν από ένα κεντρικό σημείο με χρήση κεντρικού λογισμικού διαχείρισης, εποπτείας κατόψεων των επιτηρούμενων χώρων και συνεχή καταγραφή δεδομένων.